Om oss


Vårt marked
Vår bedrift er en av de meget få i landet som er spesialisert på
skorsteins- og ildstedsarbeider, og bare det.
Vårt hovedarbeidsområde i dag er boligbyggerlag i Buskerud,
Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland.
Vårt hovedfokus er på store og gjerne kompliserte prosjekter som
setter vår knowhow på prøve.

Hva gjør vi
Vi reparerer opptil 500 skorsteiner hvert år, og vi kan være i befatning med langt over 1000 ildsteder i året. 

Vi driver med utstrakt feilsøking og er problemløsere for de største
produsentene, leverandører i bransjen, advokater, takstmenn,
forsikringsselskaper, boligbyggelag, borettslag og sameier.

PEWI har deltatt i en prosjektgruppe i regi av Feiernes Landsforening
(FLF) om fremtidens feiervesen.


Offentlige instanser
Vi samarbeider også tett med offentlige instanser som Norges
Byggforskningsinstitutt (NBI) og Norsk Brannvernforening (NBF) som
høringsinstans og bidragsyter ved utarbeidelse av faglige hjelpemidler.
Vi samarbeider også med Norsk Brannskole (NBSK) om utdanning
innen feierfaget.

Kursvirksomhet over hele landet
Vi utarbeider og skriver lærebøker, samt at vi holder kurs og driver
informasjonsvirksomhet over hele landet. Kombinasjonen av teoretisk 
og praksis kompetanse gjør oss til ledende i landet på vårt område.
Les mer om PEWI - 
Vi er det største av Leca’s pipesentre, og er nært knyttet til deres
svartjeneste.


Vår spesialitet er store kompliserte prosjekter