Innhold‎ > ‎

TILBUD

Du får gode råd her og nå ring tel: 91 63 03 43

Dette bør du vite om leverandøren - Last ned vår brosjyre

Be om tilbud

Viktige punkter når du skal rehabilitere skorsteiner og piper. Dette må være med i tilbud fra leverandører:
 1. Leverandøren må være godkjent for ansvarsrett
 2. Fremdrift og kommunikasjonsplan må foreligge
 3. Montørene må ha solid erfaring
 4. Det må sjekkes mer enn én referanse
 5. Det må være klart om det kan komme tillegg til tilbudet
 6. Det må foreligge plan for beboerinformasjon
 7. Det må foreligge en betalingsplan der man ikke betaler for mer enn det som er utført til en hver tid
 8. Sjekk kvaliteten på materialene som skal benyttes og be spesielt om beskrivelse av stålkvaliteten og godstykkelsen
 9. Beskrivelse med begrunnelse for valg av metode
 10. Beskrivelse av arbeidsprosess
 11. Totalpris basert på tilgjengelig informasjon
 12. Godkjenning av avvik som fører til tilleggskostnader
 13. Innhold i sluttrapport