Innhold‎ > ‎

Store skorsteiner
Nærings- og industriskorsteiner

Vi prosjekterer, utfører konsulenttjenester, bygger og reparerer store skorsteiner:

Eksempler:
Rehabilitering av skorsteiner som tidligere har betjent oljefyrte
fyringsanlegg, og som så skal kunne betjene en eller flere gass og/eller biofyr kjeler.

Vi har levert og kan levere spesialproduserte skorsteiner tilpasset enhver gammel skorstein som må rehabiliteres eller en ny som ønskes tilpasset bygget både teknisk og utseendemessig.

Bygging av nye skorsteiner til større fyringsanlegg for boligblokker, nærings- og industribygg.