Innhold‎ > ‎

Rehabilitering

Du får gode råd her og nå ring tel: 91 63 03 43
Dette bør du vite om leverandøren - Last ned vår brosjyre

Hvorfor må en skorstein repareres?
Hvilke ulemper og farer kan oppstå?

En dårlig skorstein kan forårsake husbrann. 
Ujevn og feil forbrenning, med unødig bruk av brensel. (dårlig fyringsøkonomi).
Helsefare ved utpuffing, røykutslag, eller avdunsting av kondens gjennom skorsteinsvangene.
Fukt som gir råte og soppskader i konstruksjoner inntil skorsteinen.
Deler av skorsteinen kan falle ned og skade mennesker og gjenstander.

Det finnes tre hovedmetoder ved rehabilitering av skorsteiner:
Rive og bygge opp øverste del.
Rehabilitere med isolert løsning.
Rehabilitere med luftventilert løsning. Dette er en nyvinning innen
rehabilitering av skorsteiner. Nærmere forklaring: se under nyheter

Det er viktig å vite når en skal benytte de forskjellige metodene. Velger en feil metode kan det få farlige følger. Forviss deg om at håndverkeren kan dokumentere at han har den nødvendige kompetanse.


   


Ċ
Einar Carlsen,
26. jan. 2015, 23:00