Innhold‎ > ‎

Nyttige tips

Du får gode råd her og nå ring tel: 91 63 03 43

Dette bør du vite om leverandøren - Last ned vår brosjyre
Nyttige tips med faglig holdbarhet

”Sprekk i pipa”
Hva er en sprekk ? Hvor er sprekken, og hvor stor er den ?
Sprekker skorsteiner ?
Vi kan spørre mer enn ti vise kan svare, men kort fortalt: Alle skorsteiner sprekker. Alle skorsteiner ”spises opp” innenfra på grunn av de store temperatur-forandringene de blir utsatt for. 

Derfor er ingen norske skorsteiner gasstette etter at de er tatt i bruk! Størrelsen av sprekkdannelsene avhenger av de påkjenningene skorsteinen blir utsatt for. Sotbrann (pipebrann) er den mest ekstreme påkjenningen et slikt produkt kan bli utsatt for (opptil 1400 gr.C) og kan derfor gi så store skader at skorsteinen må utbedres. 

Sprekker i elementskorsteiners røykkanal er i prinsippet ikke så farlig, men i teglskorsteiner er enhver sprekk av noe størrelse gjennomgående, og derfor farlig. 

”Trekk i ovnen” 
Ovnen har ikke innebygd trekk. Det er skorsteinen som er ildstedets ”motor”. Den skal oppnå et undertrykk som er riktig i forhold til ildstedets funksjon. 

”Røykkanal”
Røykkanalen er skorsteinen. Det er der inne det skjer, usynlig for det menneskelige øye vandrer røykgassen gjennom huset ditt. Det er usynligheten som gjør den så interessant, skummel og utfordrende, nesten som en gjemt skatt. Vi kan bare ane hva som skjer der inne, og i hvilken forfatning røykkanalen er. I teglskorsteiner er det vanligvis bare ca. 10 cm inn til den, i elementskorsteiner er den til og med gjemt bak to ”skall” og er derfor opptil 15 cm unna. Alle krav som stilles til en skorstein er i prinsippet tillagt røykkanalen. Den er hjertet i konstruksjonen, men et sterkt hjerte som virker godt nok selv om det blir litt gammelt og sprukkent.

”Sprekk i ildstedet”
En sprekk i ildstedet kan du se, og den er derfor vanligvis ikke farlig. Den kan påvirke ildstedets funksjon, men medfører sjelden brannfare. Undertrykket ”drar” luft fra rommet inn i ildstedet, ikke motsatt. (Mange tror faktisk at ildstedet er som en bilmotor som skyver eksosen inn i røykrøret og skorsteinen.) Det kan ryke litt idet du fyrer opp, men det går over etter kort tid. Sprekker i ildstedet bør utbedres. 

”Trekk i skorsteinen”
Hva er trekk ? Hva er dårlig trekk ? Hva er god trekk ? 
Vi snakker ikke lenger om dette, nå snakker vi kun om riktig trekk.
Det finnes dessverre ytterst få gode skorsteiner her i landet. Årsaken er at vi tillater forskjellige ildsteder montert inn på samme skorstein. Derfor blir det tullete å snakke om dårlige skorsteiner når ”alle er dårlige”. 

"Ingen skorsteiner er gasstette"
Testene skorsteinen går igjennom for å bli godkjent, tillater gasslekkasje gjennom røykkanalen større enn du aner. Vi vet det, for vi har vært med på å lage Norsk Standard for testing av skorsteiner. 
Det er et faktum at de porøse skorsteinene som ble levert før 1987 gav gode forhold for noen ildsteder, mens de tettere produktene som kom på markedet etter 1987 gav nesten uten unntak dårligere funksjon. Det ble for god trekk! 

Hva er så riktig trekk?
For oss som er både teoretisk, praktisk og faktisk også følelsesmessig engasjert i skorsteiner og trekk kan en fristes til fritt å sitere Hamsun: 

”Ja, hva er trekken?
En vind som suser i skorsteinene, nei et vevert pust i ovnen.
Trekken var som en helvetes musikk, som fikk selv oldingers hjerter til å danse. 
Den var som anemonen som lukker seg for et åndepust og dør ved berøring.” 

Så tilbake til den beinharde virkeligheten:
Riktig trekk i en liten vedovn måles til ca. 15 pa. Hvilken kraft er så dette ?
Sammenlignet med et skikkelig sigarett-magadrag, forstår vi lettere hvilken vag og vever kraft vi her snakker om er. Magadraget kan være opptil 300 pa ! 

”Piperør”- er det bare uvitende journalister og de som tror de er fagfolk på dette området som driver med. 

Så en utfordring til venner og uvenner av gode skorsteinsløsninger.
Et spørsmål har jeg stilt i mange fora, gjennom mange år, men sjelden fått riktig svar:
Hva er en god skorstein ? 

Svaret, samt relevante spørsmål og kommentarer mottas gjerne via pipe@pewi.no, eller sendes PEWI AS, Postboks 266, 3051 Mjøndalen.