Innhold‎ > ‎

Montering

Du får gode råd her og nå ring tel: 91 63 03 43

Dette bør du vite om leverandøren - Last ned vår brosjyre
Montering av ovn og peis
Blant de tingene man må ha kunnskap om er grundig produktinformasjon, Plan og bygningsloven med veiledninger og forskrifter, brannlovgivningen, brannvernlovgivningen, ildstedsregler, feieforskrifter med veiledning og div.
Norske Standarder. Alt dette går fram av typegodkjente ildsteders bruks- og monteringsanvisninger.

All ildstedsmontering skal meldes til feiervesenet ved at kontrollskjema fylles ut og underskrives av kompetent kontrollør.

Det er fort gjort å gjøre en feil når du monterer et ildsted.
Velg derfor en samarbeidspartner som har riktig kompetanse.

Gruepeiser, peiser, ovner, kakkelovner, konveksjons ovner, peisinnsatser, peiskassetter....
Hva er best for deg totalt sett ?

Oppvarming, utseende, økonomi, miljø...
Vi har den nødvendige erfaring, og hjelper gjerne til med valg av løsninger.

Husk at skorsteinens tilstand må kontrolleres!
Vi samarbeider med landets ledende varmesentre og byggevarefirmaer!