Innhold‎ > ‎

Metode

Du får gode råd her og nå ring tel: 91 63 03 43

Dette bør du vite om leverandøren - Last ned vår brosjyre


Det finnes to vanlige metoder for rehabilitering av piper.

Syrefaste "stabile" stive foringsrør
Dette er vårt absolutte første valg. Det er litt mer arbeid og litt dyrere materialer, med det gir det desidert beste resultatet over tid grunnet enkelt vedlikehold og lang holdbarhet.

Syrefaste fleksible foringsrør
Disse har vesentlig tynnere gods og er derfor billigere i innkjøp. De er enklere og raskere å montere, og derved noe rimeligere i første omgang.
Problemet er at partikler og sot fester seg lettere grunnet ujevn innvendig overflate. Derved øker faren for pipebrann om ikke feiing gjøres hyppig nok og med stor nok presisjon.
For å unngå fleksible rør så langt som mulig, bruker vi justerbare bend der pipa ikke er rett.


Stive foringsrør

Fleksible foringsrør