Innhold‎ > ‎

Feilsøking

Du får gode råd her og nå ring tel: 91 63 03 43

Dette bør du vite om leverandøren - Last ned vår brosjyre


Feilsøking

Det viktigste er at leverandøren innehar en helhetlig forståelse av samspillet mellom skorsteinen, ildstedet og ventilasjonen.

Ved feil på skorstein, ildsted, eller ventilasjon er årsaken i de fleste tilfeller en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter:

Det heter ikke lenger god eller dårlig trekk, men RIKTIG TREKK.
Det snakkes ikke lenger om god eller dårlig ventilasjon, men RIKTIG 
VENTILASJON!

For lite luft til ildstedet vil medføre at det fungerer dårlig, med fare for nedsoting og brann.

Vi foretar visuell inspeksjon med godt lys og spesialspeil.

Vi har instrumenter for å måle skorsteiners tetthet, og spesialkonstruert videoutstyr for å kontrollere skorsteiners innvendige røykkanal.

Årsaken til dårlige fungerende ildsted, nedsoting, med mulige følger som brann eller helseskader, er som oftest feil ventilasjon.